Tag Archives: ลดน้ำหนักไม่ได้

14 นิสัยแย่ๆ ที่ทำให้ลดน้ำหนักไม่ได้

นิสัยแย่ๆ ที่ทำให้ ลดน้ำหนักไม่ได้

คุณรู้หรือไม่ว่านิสัยเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ส่งผลอย่างมากต่อรอบเอวของคุณ ? เช่น รับประทานอาหารกลางวันที่โต๊ะทำงานของคุณ ใครจะคิดว่าแม้แต่การกระทำที่เล็กที่สุดก็อาจส่งผลต่อจำนวนร่างกายของคุณได้ …

8 เหตุผลที่ทำให้คุณลดน้ำหนักไม่ได้

ลดน้ำหนัก-ไม่ได้

ลดน้ำหนัก ไม่ใช่สมการง่ายๆ เสมอไป ปัจจัยอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก อาจเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายของคุณ ต่อไปนี้คือสิ่งกีดขวางทั่วไปบางส่วนและวิธีเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ …