Tag Archives: นิสัยการกิน

7นิสัยการกิน เพิ่มความเร็วในการลดน้ำหนัก เมื่อคุณอายุมาก

นิสัยการกิน ช่วยลดน้ำหนัก

ดูเหมือนว่าทุกคนต้องการเหยียบคันเร่งในชีวิตและความต้องการความเร็วก็ไม่ย่อท้อเมื่อพูดถึงการลดน้ำหนัก เราต้องการที่จะเห็นผลอย่างรวดเร็ว แต่ถึงกระนั้น นิสัยการกิน เป็นสิ่งสำคัญ จังหวะที่เราลดน้ำหนักลงก็ดูเหมือนจะช้าลงเมื่อเราอายุมากขึ้น หรือไม่?…

ถ้าคุณอายุ 40 ปี เปลี่ยนนิสัยการกินด่วน เพราะคุณไม่ใช่วัยรุ่นอีกแล้ว!

นิสัยการกิน

หากคุณอายุ 40 ปีหรือราว ๆ ชีวิตของคุณอาจจะยุ่งมาก คุณอยู่ที่จุดสูงสุดของอาชีพของคุณ หากคุณมีลูกพวกเขาจะกินเวลาของคุณมากขึ้น …